Člověk v tísni O nás Výběrová řízení

Veřejné zakázky

Základní informace o zadavateli

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
Tel: +420 226 200 400
Fax.: +420 226 200 401
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77

Id profilu zadavatele ve VVZ:223933
Adresa profilu zadavatele: https://vr.clovekvtisni.cz
Adresa obecné adresy zadavatele: http://www.clovekvtisni.cz

Oznámení pro dodavatele

Vážení dodavatelé,
dovolte, abychom vám oznámili, že od 16. března 2017 je tento profil NEAKTIVNÍ.
Nově budeme používat jako hlavní profil zadavatele pro zadávaní zakázek již jen profil v Národním elektronickém nástroji (NEN) na této adrese
:

Adresa profilu: https://nen.nipez.cz/profil/clovekvtisni

Zároveň zůstává v platnosti i profil i na Tendrmarketu:

Adresa profilu: https://www.tendermarket.cz/Z00000995.profil


Oznámení ve formátu .pdf< Zpět na všechny veřejné zakázky

Informace o veřejné zakázce

Název:
Zajištění služeb pro pouliční uživatele drog v sociálně vyloučené lokalitě Předlice
ID na profilu zadavatele:P12V00000001
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:nezadáno
Poslední aktualizace:18.07.2014, 16:01:12
VZ aktualizována
IČ zadavatele:25 75 52 77
Druh:služby
Místo realizace:Česká republika
Předpokládaná hodnota:1037700 Kč bez DPH
Datum uveřejnění:02.07.2012, 12:51:31
Datum zahájení:02.07.2012, 13:18:00
Lhůta pro podání nabídek
/ doručení žádosti o účast:
23.07.2012, 09:00:00
Stav:VZ byla zrušena
Druh zadávacího řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je podpora obyvatel sociálně vyloučené lokality Předlice v Ústí nad Labem formou poskytování služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to komunitě pouličních uživatelů drog, za účelem omezování zdravotních rizik, která ohrožují obyvatele lokality a omezují tak jejich úspěšnost v rámci vzdělávací a pracovní kariéry.
  
Součástí plnění zakázky budou:
 
SLUŽBY TERÉNNÍHO PROGRAMU (§34 Vyhláška 505/2006 Sb.): Výměna použitých injekčních stříkaček; Informování o infekčních chorobách; Poradenství (zdravotní, sociální,právní); První pomoc, Zdravotní ošetření; Testování na HIV protilátky; Asistenční služby; Sběr odhozených injekčních stříkaček; Krizová intervence.
 

V průběhu plnění zakázky budou působit dva terénní pracovníci. V rámci aktivity budou služby poskytnuty celkem alespoň 300 unicitním klientům.

Přilohy k veřejné zakázce

Dokument č. 16: OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ze dne 23. 7. 2012 | Velikost:168,6KB | Vloženo: 23.07.2012, 13:26:59
Dokument č. 15: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ze dne 23.7. 2012 | Velikost:520,0KB | Vloženo: 23.07.2012, 13:25:19
Dokument č. 14: zadávací dokumentace - příloha 9 | Velikost:100,0KB | Vloženo: 02.07.2012, 13:17:37
Dokument č. 13: zadávací dokumentace - příloha 8 | Velikost:102,0KB | Vloženo: 02.07.2012, 13:17:03
Dokument č. 12: zadávací dokumentace - příloha 7c) dodatek 4 smlouvy | Velikost:610,6KB | Vloženo: 02.07.2012, 13:16:27
Dokument č. 11: zadávací dokumentace - příloha 7b) dodatek 3 smlouvy | Velikost:142,5KB | Vloženo: 02.07.2012, 13:14:59
Dokument č. 10: zadávací dokumentace - příloha 7a) dodatek 2 smlouvy | Velikost:65,8KB | Vloženo: 02.07.2012, 13:07:57
Dokument č. 9: zadávací dokumentace - příloha 7 | Velikost:20,5KB | Vloženo: 02.07.2012, 13:06:32
Dokument č. 8: zadávací dokumentace - příloha 6 | Velikost:203,5KB | Vloženo: 02.07.2012, 13:05:57
Dokument č. 7: zadávací dokumentace - příloha 5 | Velikost:102,5KB | Vloženo: 02.07.2012, 12:54:51
Dokument č. 6: zadávací dokumentace - příloha 4 | Velikost:102,0KB | Vloženo: 02.07.2012, 12:54:33
Dokument č. 5: zadávací dokumentace - příloha 3 | Velikost:102,0KB | Vloženo: 02.07.2012, 12:53:58
Dokument č. 4: zadávací dokumentace - příloha 2 | Velikost:103,0KB | Vloženo: 02.07.2012, 12:53:37
Dokument č. 3: zadávací dokumentace - příloha 1 | Velikost:127,5KB | Vloženo: 02.07.2012, 12:52:59
Dokument č. 2: zadávací dokumentace | Velikost:1,7MB | Vloženo: 02.07.2012, 12:52:00
Dokument č. 1: výzva | Velikost:3,2MB | Vloženo: 02.07.2012, 12:51:31

Události v rámci veřejné zakázky

18.07.2014, 16:01:12: VZ aktualizována
18.07.2014, 15:54:48: VZ aktualizována
22.03.2013, 16:29:35: VZ aktualizována